Ontslag Akersloot

Uw werkgever in Akersloot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Akersloot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Akersloot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Akersloot. Uw werkgever in Akersloot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Akersloot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Akersloot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Akersloot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Akersloot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Akersloot of met bevallingsverlof bent in Akersloot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Akersloot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Akersloot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Akersloot
 • Als u in Akersloot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Akersloot wilt opnemen;
 • Omdat u in Akersloot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Akersloot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Akersloot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Akersloot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Akersloot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Akersloot. Uitzonderingen in Akersloot;
 • Als uw werkgever in Akersloot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Akersloot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Akersloot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Akersloot niet geschikt voor uw werk in Akersloot of
 • u functioneert niet voldoende in Akersloot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Akersloot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Akersloot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Akersloot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Akersloot verblijft, dan mag uw werkgever in Akersloot u eveneens wel ontslaan.