Ontslag Aijen

Uw werkgever in Aijen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aijen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aijen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aijen. Uw werkgever in Aijen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aijen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aijen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aijen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aijen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aijen of met bevallingsverlof bent in Aijen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aijen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aijen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aijen
 • Als u in Aijen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aijen wilt opnemen;
 • Omdat u in Aijen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aijen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aijen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aijen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aijen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aijen. Uitzonderingen in Aijen;
 • Als uw werkgever in Aijen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aijen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aijen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aijen niet geschikt voor uw werk in Aijen of
 • u functioneert niet voldoende in Aijen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aijen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aijen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aijen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aijen verblijft, dan mag uw werkgever in Aijen u eveneens wel ontslaan.