Ontslag Agodorp

Uw werkgever in Agodorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Agodorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Agodorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Agodorp. Uw werkgever in Agodorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Agodorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Agodorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Agodorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Agodorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Agodorp of met bevallingsverlof bent in Agodorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Agodorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Agodorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Agodorp
 • Als u in Agodorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Agodorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Agodorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Agodorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Agodorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Agodorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Agodorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Agodorp. Uitzonderingen in Agodorp;
 • Als uw werkgever in Agodorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Agodorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Agodorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Agodorp niet geschikt voor uw werk in Agodorp of
 • u functioneert niet voldoende in Agodorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Agodorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Agodorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Agodorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Agodorp verblijft, dan mag uw werkgever in Agodorp u eveneens wel ontslaan.