Ontslag Agelo

Uw werkgever in Agelo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Agelo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Agelo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Agelo. Uw werkgever in Agelo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Agelo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Agelo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Agelo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Agelo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Agelo of met bevallingsverlof bent in Agelo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Agelo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Agelo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Agelo
 • Als u in Agelo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Agelo wilt opnemen;
 • Omdat u in Agelo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Agelo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Agelo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Agelo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Agelo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Agelo. Uitzonderingen in Agelo;
 • Als uw werkgever in Agelo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Agelo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Agelo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Agelo niet geschikt voor uw werk in Agelo of
 • u functioneert niet voldoende in Agelo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Agelo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Agelo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Agelo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Agelo verblijft, dan mag uw werkgever in Agelo u eveneens wel ontslaan.