Ontslag Afferden

Uw werkgever in Afferden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Afferden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Afferden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Afferden. Uw werkgever in Afferden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Afferden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Afferden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Afferden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Afferden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Afferden of met bevallingsverlof bent in Afferden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Afferden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Afferden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Afferden
 • Als u in Afferden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Afferden wilt opnemen;
 • Omdat u in Afferden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Afferden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Afferden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Afferden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Afferden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Afferden. Uitzonderingen in Afferden;
 • Als uw werkgever in Afferden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Afferden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Afferden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Afferden niet geschikt voor uw werk in Afferden of
 • u functioneert niet voldoende in Afferden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Afferden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Afferden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Afferden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Afferden verblijft, dan mag uw werkgever in Afferden u eveneens wel ontslaan.