Ontslag Aerdt

Uw werkgever in Aerdt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aerdt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aerdt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aerdt. Uw werkgever in Aerdt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aerdt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aerdt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aerdt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aerdt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aerdt of met bevallingsverlof bent in Aerdt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aerdt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aerdt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aerdt
 • Als u in Aerdt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aerdt wilt opnemen;
 • Omdat u in Aerdt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aerdt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aerdt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aerdt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aerdt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aerdt. Uitzonderingen in Aerdt;
 • Als uw werkgever in Aerdt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aerdt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aerdt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aerdt niet geschikt voor uw werk in Aerdt of
 • u functioneert niet voldoende in Aerdt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aerdt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aerdt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aerdt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aerdt verblijft, dan mag uw werkgever in Aerdt u eveneens wel ontslaan.