Ontslag Aerdenhout

Uw werkgever in Aerdenhout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aerdenhout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aerdenhout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aerdenhout. Uw werkgever in Aerdenhout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aerdenhout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aerdenhout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aerdenhout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aerdenhout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aerdenhout of met bevallingsverlof bent in Aerdenhout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aerdenhout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aerdenhout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aerdenhout
 • Als u in Aerdenhout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aerdenhout wilt opnemen;
 • Omdat u in Aerdenhout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aerdenhout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aerdenhout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aerdenhout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aerdenhout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aerdenhout. Uitzonderingen in Aerdenhout;
 • Als uw werkgever in Aerdenhout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aerdenhout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aerdenhout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aerdenhout niet geschikt voor uw werk in Aerdenhout of
 • u functioneert niet voldoende in Aerdenhout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aerdenhout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aerdenhout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aerdenhout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aerdenhout verblijft, dan mag uw werkgever in Aerdenhout u eveneens wel ontslaan.