Ontslag Aerdenburg

Uw werkgever in Aerdenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aerdenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aerdenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aerdenburg. Uw werkgever in Aerdenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aerdenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aerdenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aerdenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aerdenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aerdenburg of met bevallingsverlof bent in Aerdenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aerdenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aerdenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aerdenburg
 • Als u in Aerdenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aerdenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Aerdenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aerdenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aerdenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aerdenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aerdenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aerdenburg. Uitzonderingen in Aerdenburg;
 • Als uw werkgever in Aerdenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aerdenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aerdenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aerdenburg niet geschikt voor uw werk in Aerdenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Aerdenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aerdenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aerdenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aerdenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aerdenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Aerdenburg u eveneens wel ontslaan.