Ontslag Aekinga

Uw werkgever in Aekinga mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aekinga zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aekinga

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aekinga. Uw werkgever in Aekinga mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aekinga arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aekinga niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aekinga te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aekinga u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aekinga of met bevallingsverlof bent in Aekinga.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aekinga kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aekinga die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aekinga
 • Als u in Aekinga lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aekinga wilt opnemen;
 • Omdat u in Aekinga lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aekinga lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aekinga wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aekinga op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aekinga

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aekinga. Uitzonderingen in Aekinga;
 • Als uw werkgever in Aekinga bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aekinga aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aekinga gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aekinga niet geschikt voor uw werk in Aekinga of
 • u functioneert niet voldoende in Aekinga.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aekinga

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aekinga niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aekinga of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aekinga verblijft, dan mag uw werkgever in Aekinga u eveneens wel ontslaan.