Ontslag Aegum /eagum

Uw werkgever in Aegum /eagum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aegum /eagum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aegum /eagum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aegum /eagum. Uw werkgever in Aegum /eagum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aegum /eagum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aegum /eagum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aegum /eagum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aegum /eagum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aegum /eagum of met bevallingsverlof bent in Aegum /eagum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aegum /eagum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aegum /eagum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aegum /eagum
 • Als u in Aegum /eagum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aegum /eagum wilt opnemen;
 • Omdat u in Aegum /eagum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aegum /eagum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aegum /eagum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aegum /eagum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aegum /eagum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aegum /eagum. Uitzonderingen in Aegum /eagum;
 • Als uw werkgever in Aegum /eagum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aegum /eagum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aegum /eagum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aegum /eagum niet geschikt voor uw werk in Aegum /eagum of
 • u functioneert niet voldoende in Aegum /eagum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aegum /eagum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aegum /eagum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aegum /eagum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aegum /eagum verblijft, dan mag uw werkgever in Aegum /eagum u eveneens wel ontslaan.