Ontslag Aduarderzijl

Uw werkgever in Aduarderzijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aduarderzijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aduarderzijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aduarderzijl. Uw werkgever in Aduarderzijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aduarderzijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aduarderzijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aduarderzijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aduarderzijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aduarderzijl of met bevallingsverlof bent in Aduarderzijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aduarderzijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aduarderzijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aduarderzijl
 • Als u in Aduarderzijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aduarderzijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Aduarderzijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aduarderzijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aduarderzijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aduarderzijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aduarderzijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aduarderzijl. Uitzonderingen in Aduarderzijl;
 • Als uw werkgever in Aduarderzijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aduarderzijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aduarderzijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aduarderzijl niet geschikt voor uw werk in Aduarderzijl of
 • u functioneert niet voldoende in Aduarderzijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aduarderzijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aduarderzijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aduarderzijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aduarderzijl verblijft, dan mag uw werkgever in Aduarderzijl u eveneens wel ontslaan.