Ontslag Aduard

Uw werkgever in Aduard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aduard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aduard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aduard. Uw werkgever in Aduard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aduard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aduard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aduard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aduard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aduard of met bevallingsverlof bent in Aduard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aduard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aduard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aduard
 • Als u in Aduard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aduard wilt opnemen;
 • Omdat u in Aduard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aduard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aduard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aduard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aduard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aduard. Uitzonderingen in Aduard;
 • Als uw werkgever in Aduard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aduard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aduard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aduard niet geschikt voor uw werk in Aduard of
 • u functioneert niet voldoende in Aduard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aduard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aduard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aduard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aduard verblijft, dan mag uw werkgever in Aduard u eveneens wel ontslaan.