Ontslag Acquoy

Uw werkgever in Acquoy mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Acquoy zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Acquoy

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Acquoy. Uw werkgever in Acquoy mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Acquoy arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Acquoy niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Acquoy te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Acquoy u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Acquoy of met bevallingsverlof bent in Acquoy.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Acquoy kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Acquoy die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Acquoy
 • Als u in Acquoy lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Acquoy wilt opnemen;
 • Omdat u in Acquoy lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Acquoy lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Acquoy wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Acquoy op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Acquoy

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Acquoy. Uitzonderingen in Acquoy;
 • Als uw werkgever in Acquoy bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Acquoy aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Acquoy gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Acquoy niet geschikt voor uw werk in Acquoy of
 • u functioneert niet voldoende in Acquoy.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Acquoy

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Acquoy niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Acquoy of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Acquoy verblijft, dan mag uw werkgever in Acquoy u eveneens wel ontslaan.