Ontslag Achttienhoven

Uw werkgever in Achttienhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achttienhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achttienhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achttienhoven. Uw werkgever in Achttienhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achttienhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achttienhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achttienhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achttienhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achttienhoven of met bevallingsverlof bent in Achttienhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achttienhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achttienhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achttienhoven
 • Als u in Achttienhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achttienhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Achttienhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achttienhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achttienhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achttienhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achttienhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achttienhoven. Uitzonderingen in Achttienhoven;
 • Als uw werkgever in Achttienhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achttienhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achttienhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achttienhoven niet geschikt voor uw werk in Achttienhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Achttienhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achttienhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achttienhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achttienhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achttienhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Achttienhoven u eveneens wel ontslaan.