Ontslag Achtmaal

Uw werkgever in Achtmaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achtmaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achtmaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achtmaal. Uw werkgever in Achtmaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achtmaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achtmaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achtmaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achtmaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achtmaal of met bevallingsverlof bent in Achtmaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achtmaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achtmaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achtmaal
 • Als u in Achtmaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achtmaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Achtmaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achtmaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achtmaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achtmaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achtmaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achtmaal. Uitzonderingen in Achtmaal;
 • Als uw werkgever in Achtmaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achtmaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achtmaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achtmaal niet geschikt voor uw werk in Achtmaal of
 • u functioneert niet voldoende in Achtmaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achtmaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achtmaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achtmaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achtmaal verblijft, dan mag uw werkgever in Achtmaal u eveneens wel ontslaan.