Ontslag Achthuizen

Uw werkgever in Achthuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achthuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achthuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achthuizen. Uw werkgever in Achthuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achthuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achthuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achthuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achthuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achthuizen of met bevallingsverlof bent in Achthuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achthuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achthuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achthuizen
 • Als u in Achthuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achthuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Achthuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achthuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achthuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achthuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achthuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achthuizen. Uitzonderingen in Achthuizen;
 • Als uw werkgever in Achthuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achthuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achthuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achthuizen niet geschikt voor uw werk in Achthuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Achthuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achthuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achthuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achthuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achthuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Achthuizen u eveneens wel ontslaan.