Ontslag Achthoven-west

Uw werkgever in Achthoven-west mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achthoven-west zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achthoven-west

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achthoven-west. Uw werkgever in Achthoven-west mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achthoven-west arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achthoven-west niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achthoven-west te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achthoven-west u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achthoven-west of met bevallingsverlof bent in Achthoven-west.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achthoven-west kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achthoven-west die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achthoven-west
 • Als u in Achthoven-west lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achthoven-west wilt opnemen;
 • Omdat u in Achthoven-west lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achthoven-west lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achthoven-west wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achthoven-west op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achthoven-west

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achthoven-west. Uitzonderingen in Achthoven-west;
 • Als uw werkgever in Achthoven-west bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achthoven-west aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achthoven-west gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achthoven-west niet geschikt voor uw werk in Achthoven-west of
 • u functioneert niet voldoende in Achthoven-west.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achthoven-west

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achthoven-west niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achthoven-west of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achthoven-west verblijft, dan mag uw werkgever in Achthoven-west u eveneens wel ontslaan.