Ontslag Achthoven

Uw werkgever in Achthoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achthoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achthoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achthoven. Uw werkgever in Achthoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achthoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achthoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achthoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achthoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achthoven of met bevallingsverlof bent in Achthoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achthoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achthoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achthoven
 • Als u in Achthoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achthoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Achthoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achthoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achthoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achthoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achthoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achthoven. Uitzonderingen in Achthoven;
 • Als uw werkgever in Achthoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achthoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achthoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achthoven niet geschikt voor uw werk in Achthoven of
 • u functioneert niet voldoende in Achthoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achthoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achthoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achthoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achthoven verblijft, dan mag uw werkgever in Achthoven u eveneens wel ontslaan.