Ontslag Achterwetering

Uw werkgever in Achterwetering mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achterwetering zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achterwetering

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achterwetering. Uw werkgever in Achterwetering mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achterwetering arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achterwetering niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achterwetering te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achterwetering u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achterwetering of met bevallingsverlof bent in Achterwetering.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achterwetering kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achterwetering die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achterwetering
 • Als u in Achterwetering lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achterwetering wilt opnemen;
 • Omdat u in Achterwetering lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achterwetering lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achterwetering wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achterwetering op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achterwetering

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achterwetering. Uitzonderingen in Achterwetering;
 • Als uw werkgever in Achterwetering bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achterwetering aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achterwetering gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achterwetering niet geschikt voor uw werk in Achterwetering of
 • u functioneert niet voldoende in Achterwetering.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achterwetering

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achterwetering niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achterwetering of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achterwetering verblijft, dan mag uw werkgever in Achterwetering u eveneens wel ontslaan.