Ontslag Achterveld

Uw werkgever in Achterveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achterveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achterveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achterveld. Uw werkgever in Achterveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achterveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achterveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achterveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achterveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achterveld of met bevallingsverlof bent in Achterveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achterveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achterveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achterveld
 • Als u in Achterveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achterveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Achterveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achterveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achterveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achterveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achterveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achterveld. Uitzonderingen in Achterveld;
 • Als uw werkgever in Achterveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achterveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achterveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achterveld niet geschikt voor uw werk in Achterveld of
 • u functioneert niet voldoende in Achterveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achterveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achterveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achterveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achterveld verblijft, dan mag uw werkgever in Achterveld u eveneens wel ontslaan.