Ontslag Achterstehoek

Uw werkgever in Achterstehoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achterstehoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achterstehoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achterstehoek. Uw werkgever in Achterstehoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achterstehoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achterstehoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achterstehoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achterstehoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achterstehoek of met bevallingsverlof bent in Achterstehoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achterstehoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achterstehoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achterstehoek
 • Als u in Achterstehoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achterstehoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Achterstehoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achterstehoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achterstehoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achterstehoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achterstehoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achterstehoek. Uitzonderingen in Achterstehoek;
 • Als uw werkgever in Achterstehoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achterstehoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achterstehoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achterstehoek niet geschikt voor uw werk in Achterstehoek of
 • u functioneert niet voldoende in Achterstehoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achterstehoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achterstehoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achterstehoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achterstehoek verblijft, dan mag uw werkgever in Achterstehoek u eveneens wel ontslaan.