Ontslag Achterste rith

Uw werkgever in Achterste rith mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achterste rith zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achterste rith

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achterste rith. Uw werkgever in Achterste rith mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achterste rith arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achterste rith niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achterste rith te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achterste rith u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achterste rith of met bevallingsverlof bent in Achterste rith.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achterste rith kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achterste rith die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achterste rith
 • Als u in Achterste rith lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achterste rith wilt opnemen;
 • Omdat u in Achterste rith lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achterste rith lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achterste rith wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achterste rith op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achterste rith

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achterste rith. Uitzonderingen in Achterste rith;
 • Als uw werkgever in Achterste rith bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achterste rith aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achterste rith gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achterste rith niet geschikt voor uw werk in Achterste rith of
 • u functioneert niet voldoende in Achterste rith.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achterste rith

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achterste rith niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achterste rith of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achterste rith verblijft, dan mag uw werkgever in Achterste rith u eveneens wel ontslaan.