Ontslag Achterste erm

Uw werkgever in Achterste erm mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achterste erm zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achterste erm

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achterste erm. Uw werkgever in Achterste erm mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achterste erm arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achterste erm niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achterste erm te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achterste erm u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achterste erm of met bevallingsverlof bent in Achterste erm.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achterste erm kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achterste erm die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achterste erm
 • Als u in Achterste erm lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achterste erm wilt opnemen;
 • Omdat u in Achterste erm lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achterste erm lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achterste erm wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achterste erm op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achterste erm

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achterste erm. Uitzonderingen in Achterste erm;
 • Als uw werkgever in Achterste erm bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achterste erm aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achterste erm gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achterste erm niet geschikt voor uw werk in Achterste erm of
 • u functioneert niet voldoende in Achterste erm.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achterste erm

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achterste erm niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achterste erm of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achterste erm verblijft, dan mag uw werkgever in Achterste erm u eveneens wel ontslaan.