Ontslag Achterste diesdonk

Uw werkgever in Achterste diesdonk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achterste diesdonk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achterste diesdonk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achterste diesdonk. Uw werkgever in Achterste diesdonk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achterste diesdonk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achterste diesdonk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achterste diesdonk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achterste diesdonk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achterste diesdonk of met bevallingsverlof bent in Achterste diesdonk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achterste diesdonk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achterste diesdonk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achterste diesdonk
 • Als u in Achterste diesdonk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achterste diesdonk wilt opnemen;
 • Omdat u in Achterste diesdonk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achterste diesdonk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achterste diesdonk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achterste diesdonk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achterste diesdonk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achterste diesdonk. Uitzonderingen in Achterste diesdonk;
 • Als uw werkgever in Achterste diesdonk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achterste diesdonk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achterste diesdonk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achterste diesdonk niet geschikt voor uw werk in Achterste diesdonk of
 • u functioneert niet voldoende in Achterste diesdonk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achterste diesdonk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achterste diesdonk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achterste diesdonk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achterste diesdonk verblijft, dan mag uw werkgever in Achterste diesdonk u eveneens wel ontslaan.