Ontslag Achterste brug

Uw werkgever in Achterste brug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achterste brug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achterste brug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achterste brug. Uw werkgever in Achterste brug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achterste brug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achterste brug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achterste brug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achterste brug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achterste brug of met bevallingsverlof bent in Achterste brug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achterste brug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achterste brug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achterste brug
 • Als u in Achterste brug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achterste brug wilt opnemen;
 • Omdat u in Achterste brug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achterste brug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achterste brug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achterste brug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achterste brug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achterste brug. Uitzonderingen in Achterste brug;
 • Als uw werkgever in Achterste brug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achterste brug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achterste brug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achterste brug niet geschikt voor uw werk in Achterste brug of
 • u functioneert niet voldoende in Achterste brug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achterste brug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achterste brug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achterste brug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achterste brug verblijft, dan mag uw werkgever in Achterste brug u eveneens wel ontslaan.