Ontslag Achterhoek

Uw werkgever in Achterhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achterhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achterhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achterhoek. Uw werkgever in Achterhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achterhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achterhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achterhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achterhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achterhoek of met bevallingsverlof bent in Achterhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achterhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achterhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achterhoek
 • Als u in Achterhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achterhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Achterhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achterhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achterhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achterhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achterhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achterhoek. Uitzonderingen in Achterhoek;
 • Als uw werkgever in Achterhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achterhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achterhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achterhoek niet geschikt voor uw werk in Achterhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Achterhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achterhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achterhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achterhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achterhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Achterhoek u eveneens wel ontslaan.