Ontslag Achtereind

Uw werkgever in Achtereind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achtereind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achtereind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achtereind. Uw werkgever in Achtereind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achtereind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achtereind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achtereind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achtereind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achtereind of met bevallingsverlof bent in Achtereind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achtereind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achtereind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achtereind
 • Als u in Achtereind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achtereind wilt opnemen;
 • Omdat u in Achtereind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achtereind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achtereind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achtereind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achtereind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achtereind. Uitzonderingen in Achtereind;
 • Als uw werkgever in Achtereind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achtereind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achtereind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achtereind niet geschikt voor uw werk in Achtereind of
 • u functioneert niet voldoende in Achtereind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achtereind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achtereind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achtereind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achtereind verblijft, dan mag uw werkgever in Achtereind u eveneens wel ontslaan.