Ontslag Achterdrempt

Uw werkgever in Achterdrempt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achterdrempt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achterdrempt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achterdrempt. Uw werkgever in Achterdrempt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achterdrempt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achterdrempt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achterdrempt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achterdrempt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achterdrempt of met bevallingsverlof bent in Achterdrempt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achterdrempt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achterdrempt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achterdrempt
 • Als u in Achterdrempt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achterdrempt wilt opnemen;
 • Omdat u in Achterdrempt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achterdrempt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achterdrempt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achterdrempt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achterdrempt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achterdrempt. Uitzonderingen in Achterdrempt;
 • Als uw werkgever in Achterdrempt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achterdrempt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achterdrempt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achterdrempt niet geschikt voor uw werk in Achterdrempt of
 • u functioneert niet voldoende in Achterdrempt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achterdrempt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achterdrempt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achterdrempt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achterdrempt verblijft, dan mag uw werkgever in Achterdrempt u eveneens wel ontslaan.