Ontslag Achterdiep

Uw werkgever in Achterdiep mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achterdiep zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achterdiep

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achterdiep. Uw werkgever in Achterdiep mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achterdiep arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achterdiep niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achterdiep te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achterdiep u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achterdiep of met bevallingsverlof bent in Achterdiep.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achterdiep kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achterdiep die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achterdiep
 • Als u in Achterdiep lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achterdiep wilt opnemen;
 • Omdat u in Achterdiep lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achterdiep lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achterdiep wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achterdiep op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achterdiep

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achterdiep. Uitzonderingen in Achterdiep;
 • Als uw werkgever in Achterdiep bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achterdiep aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achterdiep gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achterdiep niet geschikt voor uw werk in Achterdiep of
 • u functioneert niet voldoende in Achterdiep.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achterdiep

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achterdiep niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achterdiep of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achterdiep verblijft, dan mag uw werkgever in Achterdiep u eveneens wel ontslaan.