Ontslag Achterbroek

Uw werkgever in Achterbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achterbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achterbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achterbroek. Uw werkgever in Achterbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achterbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achterbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achterbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achterbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achterbroek of met bevallingsverlof bent in Achterbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achterbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achterbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achterbroek
 • Als u in Achterbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achterbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Achterbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achterbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achterbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achterbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achterbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achterbroek. Uitzonderingen in Achterbroek;
 • Als uw werkgever in Achterbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achterbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achterbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achterbroek niet geschikt voor uw werk in Achterbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Achterbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achterbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achterbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achterbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achterbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Achterbroek u eveneens wel ontslaan.