Ontslag Achterbosch

Uw werkgever in Achterbosch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achterbosch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achterbosch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achterbosch. Uw werkgever in Achterbosch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achterbosch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achterbosch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achterbosch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achterbosch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achterbosch of met bevallingsverlof bent in Achterbosch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achterbosch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achterbosch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achterbosch
 • Als u in Achterbosch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achterbosch wilt opnemen;
 • Omdat u in Achterbosch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achterbosch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achterbosch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achterbosch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achterbosch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achterbosch. Uitzonderingen in Achterbosch;
 • Als uw werkgever in Achterbosch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achterbosch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achterbosch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achterbosch niet geschikt voor uw werk in Achterbosch of
 • u functioneert niet voldoende in Achterbosch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achterbosch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achterbosch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achterbosch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achterbosch verblijft, dan mag uw werkgever in Achterbosch u eveneens wel ontslaan.