Ontslag Achterbos

Uw werkgever in Achterbos mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achterbos zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achterbos

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achterbos. Uw werkgever in Achterbos mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achterbos arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achterbos niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achterbos te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achterbos u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achterbos of met bevallingsverlof bent in Achterbos.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achterbos kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achterbos die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achterbos
 • Als u in Achterbos lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achterbos wilt opnemen;
 • Omdat u in Achterbos lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achterbos lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achterbos wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achterbos op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achterbos

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achterbos. Uitzonderingen in Achterbos;
 • Als uw werkgever in Achterbos bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achterbos aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achterbos gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achterbos niet geschikt voor uw werk in Achterbos of
 • u functioneert niet voldoende in Achterbos.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achterbos

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achterbos niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achterbos of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achterbos verblijft, dan mag uw werkgever in Achterbos u eveneens wel ontslaan.