Ontslag Achterberg

Uw werkgever in Achterberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achterberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achterberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achterberg. Uw werkgever in Achterberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achterberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achterberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achterberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achterberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achterberg of met bevallingsverlof bent in Achterberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achterberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achterberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achterberg
 • Als u in Achterberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achterberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Achterberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achterberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achterberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achterberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achterberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achterberg. Uitzonderingen in Achterberg;
 • Als uw werkgever in Achterberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achterberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achterberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achterberg niet geschikt voor uw werk in Achterberg of
 • u functioneert niet voldoende in Achterberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achterberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achterberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achterberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achterberg verblijft, dan mag uw werkgever in Achterberg u eveneens wel ontslaan.