Ontslag Achter-thesinge

Uw werkgever in Achter-thesinge mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achter-thesinge zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achter-thesinge

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achter-thesinge. Uw werkgever in Achter-thesinge mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achter-thesinge arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achter-thesinge niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achter-thesinge te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achter-thesinge u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achter-thesinge of met bevallingsverlof bent in Achter-thesinge.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achter-thesinge kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achter-thesinge die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achter-thesinge
 • Als u in Achter-thesinge lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achter-thesinge wilt opnemen;
 • Omdat u in Achter-thesinge lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achter-thesinge lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achter-thesinge wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achter-thesinge op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achter-thesinge

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achter-thesinge. Uitzonderingen in Achter-thesinge;
 • Als uw werkgever in Achter-thesinge bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achter-thesinge aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achter-thesinge gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achter-thesinge niet geschikt voor uw werk in Achter-thesinge of
 • u functioneert niet voldoende in Achter-thesinge.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achter-thesinge

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achter-thesinge niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achter-thesinge of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achter-thesinge verblijft, dan mag uw werkgever in Achter-thesinge u eveneens wel ontslaan.