Ontslag Acht

Uw werkgever in Acht mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Acht zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Acht

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Acht. Uw werkgever in Acht mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Acht arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Acht niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Acht te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Acht u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Acht of met bevallingsverlof bent in Acht.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Acht kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Acht die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Acht
 • Als u in Acht lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Acht wilt opnemen;
 • Omdat u in Acht lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Acht lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Acht wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Acht op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Acht

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Acht. Uitzonderingen in Acht;
 • Als uw werkgever in Acht bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Acht aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Acht gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Acht niet geschikt voor uw werk in Acht of
 • u functioneert niet voldoende in Acht.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Acht

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Acht niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Acht of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Acht verblijft, dan mag uw werkgever in Acht u eveneens wel ontslaan.