Ontslag Achlum

Uw werkgever in Achlum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Achlum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Achlum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Achlum. Uw werkgever in Achlum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Achlum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Achlum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Achlum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Achlum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Achlum of met bevallingsverlof bent in Achlum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Achlum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Achlum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Achlum
 • Als u in Achlum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Achlum wilt opnemen;
 • Omdat u in Achlum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Achlum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Achlum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Achlum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Achlum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Achlum. Uitzonderingen in Achlum;
 • Als uw werkgever in Achlum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Achlum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Achlum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Achlum niet geschikt voor uw werk in Achlum of
 • u functioneert niet voldoende in Achlum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Achlum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Achlum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Achlum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Achlum verblijft, dan mag uw werkgever in Achlum u eveneens wel ontslaan.