Ontslag Abtswoude

Uw werkgever in Abtswoude mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Abtswoude zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Abtswoude

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Abtswoude. Uw werkgever in Abtswoude mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Abtswoude arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Abtswoude niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Abtswoude te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Abtswoude u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Abtswoude of met bevallingsverlof bent in Abtswoude.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Abtswoude kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Abtswoude die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Abtswoude
 • Als u in Abtswoude lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Abtswoude wilt opnemen;
 • Omdat u in Abtswoude lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Abtswoude lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Abtswoude wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Abtswoude op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Abtswoude

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Abtswoude. Uitzonderingen in Abtswoude;
 • Als uw werkgever in Abtswoude bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Abtswoude aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Abtswoude gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Abtswoude niet geschikt voor uw werk in Abtswoude of
 • u functioneert niet voldoende in Abtswoude.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Abtswoude

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Abtswoude niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Abtswoude of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Abtswoude verblijft, dan mag uw werkgever in Abtswoude u eveneens wel ontslaan.