Ontslag Abshoven

Uw werkgever in Abshoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Abshoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Abshoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Abshoven. Uw werkgever in Abshoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Abshoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Abshoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Abshoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Abshoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Abshoven of met bevallingsverlof bent in Abshoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Abshoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Abshoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Abshoven
 • Als u in Abshoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Abshoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Abshoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Abshoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Abshoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Abshoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Abshoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Abshoven. Uitzonderingen in Abshoven;
 • Als uw werkgever in Abshoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Abshoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Abshoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Abshoven niet geschikt voor uw werk in Abshoven of
 • u functioneert niet voldoende in Abshoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Abshoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Abshoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Abshoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Abshoven verblijft, dan mag uw werkgever in Abshoven u eveneens wel ontslaan.