Ontslag Abcoven

Uw werkgever in Abcoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Abcoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Abcoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Abcoven. Uw werkgever in Abcoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Abcoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Abcoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Abcoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Abcoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Abcoven of met bevallingsverlof bent in Abcoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Abcoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Abcoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Abcoven
 • Als u in Abcoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Abcoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Abcoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Abcoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Abcoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Abcoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Abcoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Abcoven. Uitzonderingen in Abcoven;
 • Als uw werkgever in Abcoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Abcoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Abcoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Abcoven niet geschikt voor uw werk in Abcoven of
 • u functioneert niet voldoende in Abcoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Abcoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Abcoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Abcoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Abcoven verblijft, dan mag uw werkgever in Abcoven u eveneens wel ontslaan.