Ontslag Abcoude

Uw werkgever in Abcoude mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Abcoude zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Abcoude

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Abcoude. Uw werkgever in Abcoude mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Abcoude arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Abcoude niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Abcoude te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Abcoude u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Abcoude of met bevallingsverlof bent in Abcoude.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Abcoude kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Abcoude die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Abcoude
 • Als u in Abcoude lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Abcoude wilt opnemen;
 • Omdat u in Abcoude lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Abcoude lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Abcoude wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Abcoude op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Abcoude

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Abcoude. Uitzonderingen in Abcoude;
 • Als uw werkgever in Abcoude bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Abcoude aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Abcoude gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Abcoude niet geschikt voor uw werk in Abcoude of
 • u functioneert niet voldoende in Abcoude.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Abcoude

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Abcoude niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Abcoude of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Abcoude verblijft, dan mag uw werkgever in Abcoude u eveneens wel ontslaan.