Ontslag Abbewier /jewier

Uw werkgever in Abbewier /jewier mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Abbewier /jewier zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Abbewier /jewier

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Abbewier /jewier. Uw werkgever in Abbewier /jewier mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Abbewier /jewier arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Abbewier /jewier niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Abbewier /jewier te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Abbewier /jewier u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Abbewier /jewier of met bevallingsverlof bent in Abbewier /jewier.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Abbewier /jewier kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Abbewier /jewier die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Abbewier /jewier
 • Als u in Abbewier /jewier lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Abbewier /jewier wilt opnemen;
 • Omdat u in Abbewier /jewier lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Abbewier /jewier lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Abbewier /jewier wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Abbewier /jewier op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Abbewier /jewier

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Abbewier /jewier. Uitzonderingen in Abbewier /jewier;
 • Als uw werkgever in Abbewier /jewier bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Abbewier /jewier aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Abbewier /jewier gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Abbewier /jewier niet geschikt voor uw werk in Abbewier /jewier of
 • u functioneert niet voldoende in Abbewier /jewier.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Abbewier /jewier

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Abbewier /jewier niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Abbewier /jewier of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Abbewier /jewier verblijft, dan mag uw werkgever in Abbewier /jewier u eveneens wel ontslaan.