Ontslag Abbeweer

Uw werkgever in Abbeweer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Abbeweer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Abbeweer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Abbeweer. Uw werkgever in Abbeweer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Abbeweer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Abbeweer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Abbeweer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Abbeweer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Abbeweer of met bevallingsverlof bent in Abbeweer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Abbeweer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Abbeweer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Abbeweer
 • Als u in Abbeweer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Abbeweer wilt opnemen;
 • Omdat u in Abbeweer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Abbeweer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Abbeweer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Abbeweer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Abbeweer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Abbeweer. Uitzonderingen in Abbeweer;
 • Als uw werkgever in Abbeweer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Abbeweer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Abbeweer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Abbeweer niet geschikt voor uw werk in Abbeweer of
 • u functioneert niet voldoende in Abbeweer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Abbeweer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Abbeweer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Abbeweer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Abbeweer verblijft, dan mag uw werkgever in Abbeweer u eveneens wel ontslaan.