Ontslag Abbenbroek

Uw werkgever in Abbenbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Abbenbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Abbenbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Abbenbroek. Uw werkgever in Abbenbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Abbenbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Abbenbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Abbenbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Abbenbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Abbenbroek of met bevallingsverlof bent in Abbenbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Abbenbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Abbenbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Abbenbroek
 • Als u in Abbenbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Abbenbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Abbenbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Abbenbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Abbenbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Abbenbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Abbenbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Abbenbroek. Uitzonderingen in Abbenbroek;
 • Als uw werkgever in Abbenbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Abbenbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Abbenbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Abbenbroek niet geschikt voor uw werk in Abbenbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Abbenbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Abbenbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Abbenbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Abbenbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Abbenbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Abbenbroek u eveneens wel ontslaan.