Ontslag Abbekinderen

Uw werkgever in Abbekinderen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Abbekinderen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Abbekinderen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Abbekinderen. Uw werkgever in Abbekinderen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Abbekinderen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Abbekinderen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Abbekinderen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Abbekinderen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Abbekinderen of met bevallingsverlof bent in Abbekinderen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Abbekinderen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Abbekinderen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Abbekinderen
 • Als u in Abbekinderen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Abbekinderen wilt opnemen;
 • Omdat u in Abbekinderen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Abbekinderen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Abbekinderen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Abbekinderen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Abbekinderen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Abbekinderen. Uitzonderingen in Abbekinderen;
 • Als uw werkgever in Abbekinderen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Abbekinderen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Abbekinderen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Abbekinderen niet geschikt voor uw werk in Abbekinderen of
 • u functioneert niet voldoende in Abbekinderen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Abbekinderen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Abbekinderen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Abbekinderen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Abbekinderen verblijft, dan mag uw werkgever in Abbekinderen u eveneens wel ontslaan.