Ontslag Abbekerk

Uw werkgever in Abbekerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Abbekerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Abbekerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Abbekerk. Uw werkgever in Abbekerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Abbekerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Abbekerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Abbekerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Abbekerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Abbekerk of met bevallingsverlof bent in Abbekerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Abbekerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Abbekerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Abbekerk
 • Als u in Abbekerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Abbekerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Abbekerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Abbekerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Abbekerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Abbekerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Abbekerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Abbekerk. Uitzonderingen in Abbekerk;
 • Als uw werkgever in Abbekerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Abbekerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Abbekerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Abbekerk niet geschikt voor uw werk in Abbekerk of
 • u functioneert niet voldoende in Abbekerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Abbekerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Abbekerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Abbekerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Abbekerk verblijft, dan mag uw werkgever in Abbekerk u eveneens wel ontslaan.