Ontslag Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting

Uw werkgever in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting. Uw werkgever in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting of met bevallingsverlof bent in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting
 • Als u in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting wilt opnemen;
 • Omdat u in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting. Uitzonderingen in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting;
 • Als uw werkgever in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting niet geschikt voor uw werk in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting of
 • u functioneert niet voldoende in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting verblijft, dan mag uw werkgever in Abbegaasterketting /abbegeasterkeatting u eveneens wel ontslaan.