Ontslag Abbega /abbegea

Uw werkgever in Abbega /abbegea mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Abbega /abbegea zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Abbega /abbegea

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Abbega /abbegea. Uw werkgever in Abbega /abbegea mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Abbega /abbegea arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Abbega /abbegea niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Abbega /abbegea te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Abbega /abbegea u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Abbega /abbegea of met bevallingsverlof bent in Abbega /abbegea.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Abbega /abbegea kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Abbega /abbegea die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Abbega /abbegea
 • Als u in Abbega /abbegea lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Abbega /abbegea wilt opnemen;
 • Omdat u in Abbega /abbegea lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Abbega /abbegea lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Abbega /abbegea wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Abbega /abbegea op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Abbega /abbegea

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Abbega /abbegea. Uitzonderingen in Abbega /abbegea;
 • Als uw werkgever in Abbega /abbegea bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Abbega /abbegea aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Abbega /abbegea gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Abbega /abbegea niet geschikt voor uw werk in Abbega /abbegea of
 • u functioneert niet voldoende in Abbega /abbegea.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Abbega /abbegea

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Abbega /abbegea niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Abbega /abbegea of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Abbega /abbegea verblijft, dan mag uw werkgever in Abbega /abbegea u eveneens wel ontslaan.