Ontslag Aasterberg

Uw werkgever in Aasterberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aasterberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aasterberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aasterberg. Uw werkgever in Aasterberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aasterberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aasterberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aasterberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aasterberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aasterberg of met bevallingsverlof bent in Aasterberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aasterberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aasterberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aasterberg
 • Als u in Aasterberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aasterberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Aasterberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aasterberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aasterberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aasterberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aasterberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aasterberg. Uitzonderingen in Aasterberg;
 • Als uw werkgever in Aasterberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aasterberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aasterberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aasterberg niet geschikt voor uw werk in Aasterberg of
 • u functioneert niet voldoende in Aasterberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aasterberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aasterberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aasterberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aasterberg verblijft, dan mag uw werkgever in Aasterberg u eveneens wel ontslaan.