Ontslag Aartswoud

Uw werkgever in Aartswoud mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aartswoud zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aartswoud

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aartswoud. Uw werkgever in Aartswoud mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aartswoud arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aartswoud niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aartswoud te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aartswoud u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aartswoud of met bevallingsverlof bent in Aartswoud.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aartswoud kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aartswoud die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aartswoud
 • Als u in Aartswoud lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aartswoud wilt opnemen;
 • Omdat u in Aartswoud lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aartswoud lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aartswoud wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aartswoud op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aartswoud

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aartswoud. Uitzonderingen in Aartswoud;
 • Als uw werkgever in Aartswoud bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aartswoud aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aartswoud gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aartswoud niet geschikt voor uw werk in Aartswoud of
 • u functioneert niet voldoende in Aartswoud.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aartswoud

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aartswoud niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aartswoud of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aartswoud verblijft, dan mag uw werkgever in Aartswoud u eveneens wel ontslaan.