Ontslag Aarle

Uw werkgever in Aarle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Aarle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Aarle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Aarle. Uw werkgever in Aarle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Aarle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Aarle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Aarle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Aarle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Aarle of met bevallingsverlof bent in Aarle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Aarle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Aarle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Aarle
 • Als u in Aarle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Aarle wilt opnemen;
 • Omdat u in Aarle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Aarle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Aarle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Aarle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Aarle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Aarle. Uitzonderingen in Aarle;
 • Als uw werkgever in Aarle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Aarle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Aarle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Aarle niet geschikt voor uw werk in Aarle of
 • u functioneert niet voldoende in Aarle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Aarle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Aarle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Aarle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Aarle verblijft, dan mag uw werkgever in Aarle u eveneens wel ontslaan.